Home       


KUSTZEILVERENIGING S-GRAVENZANDE  INSCHRIJFORMULIER
(lees eerst de pagina "Algemene info")

Voornamen:

Tussenvoegsels:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:

Geboortedatum:

Telefoon vast:
Telefoon mobiel:
E-mail adres:
Type lidmaatschap: Zeiler                 Golfsurfer            Kite-surfer 
Wat is van toepassing: Recreatief sporter  Deelnemer aan wedstrijden     Beide
Ligplaats voor een boot: Ja  Nee (kosten 105,00 per jaar)
Kleding locker: Ja  Nee (huur 10,00 per jaar) (eenmalige sleutel borg 50,00)
Opbergkast Kite en board: Ja  Nee (huur 50,00 per jaar) (bij opslag in KZVG ruimte verplicht!)
Bergruimte Surfboard: Ja  Nee (huur 15,00 per jaar) (bij opslag in KZVG ruimte verplicht!)
Ervaring:
Bijvoorbeeld: zeilen op zee, ervaring met catamarans, golfsurf- of zeilles enz

Referenties:
Lidmaatschappen van andere (zeil)verenigingen
Overige info:
O.a. motivatie om lid te worden van KZVG
Ondergetekende verklaart bij dezen op de hoogte te zijn van de statuten en het huishoudelijk reglement van de KZVG. Tevens verklaart ondergetekende zich te houden aan de overige voorwaarden behorende bij het lidmaatschap van de KZVG.

Plaats:

Datum:

Handtekening:

  Print


Formulier terugzenden aan:
Secretariaat KZVG
Dennepad 12
2691 MZ  s-Gravenzande


© Alle rechten voorbehouden aan John Zuijderwijk